Munkatársaink

Dr. Benyó Gábor

Orvosigazgató

„A Tábitha attól különleges, hogy itt tényleg jelen van a megértés, odafigyelés, törődés, szeretet, elfogadás és béke. Itt azoknak a gyermekeknek, akiknek nem adatik meg a gyógyulás esélye, megadjuk a méltóságteljes élet, de akár a méltóságteljes halál lehetőségét, segítjük őket a békés elmúlás felé tartó, rögös úton.”

Gábor attól a pillanattól kezdve jelen van a Tábitha Ház életében, amikor az első magyarországi gyermekhospice ház megalapításának gondolata felmerült. Gyermekorvosi pályafutása során mindig a krónikus gondozást igénylő ellátást érezte magához közelállónak. A hospice-palliatív ellátás mellett is gyorsan elköteleződött, elkezdte szakmaiságát leginkább ebben az irányban fejleszteni, továbbképezni. A Tábitha Ház előkészítési munkálataiban aktív és hathatós szerepet vállalt. A ház 2011. szeptember 5-én megnyitotta kapuit, és azóta Gábor töretlen lelkesedéssel és odaadással a ház orvosigazgatója.

Szuperereje szerintünk sokrétű, alapos és átfogó szakmai tudása mellett kifogyhatatlan energiája, örök lelkesedése és életszeretete, humora.

Hegedűs Judit

Főnővér - diplomás ápoló

„A gyerekek szeretete mindig megvolt bennem, csakúgy, mint a beteg gyermekeken való segítés vágya. A Tábitha Házban olyan gyermekeknek és családjaiknak tudok segíteni, akik számára nehezen hozzáférhető más segítség, és ezt olyan formában tehetem, ahogy az szerintem a legmegfelelőbb: alapos szaktudással, szívvel-lélekkel, egy jó csapatban. A humor és a szeretet nagyon fontos a munkánkban, segít a nehéz helyzeteket átvészelni – márpedig itt találkozunk nehéz sorsokkal, de minden találkozás engem is tanít. Nekem például más dolgok lettek fontosak az életben, és a gyermekeimnek már ezt adom tovább. ”

Judit (illetve ahogy mi hívjuk, Judó), az I. sz. Gyermekklinikán kezdett el dolgozni nővérként, immáron 24 évvel ezelőtt. 2017-ben érkezett a Tábitha Házba, nővérként kezdett el dolgozni, majd fél év múlva ő lett a Ház főnővére. Mindennapi feladatai közé tartozik az adminisztráció, statisztikák készítése, betegszállítások szervezése, a gondozott gyermekek ittlétének tervezése, ehhez az ápolási feltételek biztosítása, ápolók beosztása, fogyóanyagok, gyógyszerek beszerzése és képzések szervezése.

Judó kinevezésével együtt egy újfajta szemlélet jelent meg a Tábithában, hiszen a kezdetektől fontosnak tartotta, hogy hozzáértő, nagy szaktudással bíró kollegák dolgozzanak a Házban, nem csak az egészségügyi munkakörökben, és hogy minél szélesebb körben megismerjék a működésünket az érintett családok és a szakmai közösség egyaránt. Az ő nevéhez fűződik a Tábithás csapat bővülése, a Ház megszakítás nélküli működése és a nemzetközi szakmai kapcsolatok (például a skóciai CHAS) kiépítése és ápolása.

Judó szuperereje szerintünk végtelen türelme, a gyermekek szeretete, empátiája, rendkívüli munkabírása, örökös tudásvágya, és soha nem lankadó „ne aggódj, megoldjuk” hozzáállása.

Posztós Zsuzsa

önkéntes koordinátor

„A munkám során lenyűgöző számomra nap mint nap megtapasztalom, hogy mennyi segíteni vágyó és tettrekész önkéntese van a Tábitha Háznak, akik önzetlen segítségüket felajánlva a szabadidejüket és az energiájukat áldozzák fel másokért. A jó közösség és a jó ügy mellett ez az, amiért szeretek itt dolgozni.”

Zsuzsa 2016-ban kezdett el önkénteskedni a Tábitha Házban, majd 2018-ban jelentkezett az önkéntes koordinátori pályázati kiírásra, amit meg is nyert, így két év önkénteskedés után Zsuzsa koordinátorként dolgozik a Házban. Napi feladatai közé tartozik az önkéntesek segítségével megvalósuló programok, események szervezése, a házban és a ház körül végzett önkéntes munkák koordinálása, emellett a ház mindennapi működtetésében is aktívan részt vállal.

Zsuzsa szuperereje szerintünk végtelen nyugalma, összeszedettsége, kiváló szervezőkészsége.

Mező Melinda

Pszichológus

"Okleveles pszichológus, autogén tréner, képzésben lévő pár- és családterapeuta vagyok. Diplomámat a kolozsvári Babes Bólyai Egyetemen szereztem. Segítő szakemberként legfontosabb számomra, hogy a hozzám fordulók egy biztonságos, őszinte és elfogadó légkörben fejezhessék ki érzéseiket, élhessék meg magukat, különösen igaz ez a nehéz élethelyzetekben, betegségben, veszteségben.„

Melinda nemrégen csatlakozott a Tábitha csapatához. Feladatai közé tartozik a gondozott (krónikus beteg gyermeküket nevelő, illetve gyermeküket vesztett) családok pszichés támogatása, melynek során az érintett gyermekek mellett kiemelt figyelmet fordít azok testvéreire is. Vezeti a szülőknek szervezett támogató csoportot, az önkéntesképzés önismereti és kommunikációs részét, az önkéntesek részére szervezett továbbképzéseket és szupervíziókat.

Melinda szuperereje a nyitottsága és személyiségéből fakadó nyugalma

Teslér Judit

Marketing és adományozási menedzser

Judit kommunikációs szakember, informatika- és vállalatszervező szakirányon végzett. A Tábitha Ház előtt egy napilap értékesítési igazgatójaként dolgozott, s jelenleg is irányítja egy gyerekeknek szóló szemléletformálási projekt kommunikációját.

Judit mindennapi feladatai köré tartozik a Tábitha Ház kommunikációjának (weblapjának és facebook oldalának) működtetése, rendezvények szervezése és az adománygyűjtések koordinálása.

Bakó Piroska

„Nekem a gyermekhospice a hivatásom: a Tábitha Házban törött szárnyú kisangyalok vannak, és én ezekről a kisangyalokról gondoskodom a napi munkám során, amit tiszta szívvel és lélekkel, csupa szívvel és szeretettel végzek.”

Piroska több mint két éve dolgozik a Tábitha Házban, gyermekgondozóként. Azért szeret itt dolgozni, mert itt tényleg önmaga lehet, hiszen munkája során bármikor kifejezheti az érzéseit és a szeretetét is, és ez számára nagyon fontos. És az a szeretet, amit a gondozott gyermekektől kap, nagyon speciális: időnként egy-egy mosoly, egy tekintet, egy érintés, ám ezekben az aprónak tűnő mozzanatokban a gyermekek minden szeretete benne van, és ezek a pillanatok nagy boldogsággal töltik el.

A legnehezebb számára elfogadni azt, amikor egy gyermek meghal, illetve látni azt, hogy egy gyermek ágyhoz kötötten, a saját testébe zárva él.

Szerintünk Piroska szuperereje a kifogyhatatlan türelme és szeretete.

Őriné Brigitta

„Nagyon szeretek a Tábithában dolgozni, jó a közösség, szuperek a kollégák, és a gondozott gyermekekkel nagyon sok szép pillanatot élünk meg közösen. A Tábitha a második családom.”

Brigi szakápolóként dolgozik a Tábitha Házban, a gyermekek gondozása a feladata. Ezelőtt titkárságvezetőként, illetve más egészségügyi területen dolgozott.

Nagyon szeret gyermekek közelében lenni, gondoskodni róluk. Néhány gyermek ellátása (etetése, itatása, pelenkázása, fürdetése) sok időt vesz igénybe és nehéz feladat, ami sok energiát és kreativitást kíván. Ez időnként megviseli, de annál inkább a szívén viseli a sorsukat: amikor nem dolgozik, akkor is tartja a kapcsolatot a kollégákkal, melyik gyermek hogy van éppen.

Brigi szuperereje szerintünk a jó kisugárzása, nyugodtsága, higgadtsága, végtelen türelme, és nem utolsó sorban ő készíti a legfinomabb teát.

Takács Hajnalka

„A gyermekhospice-ban számomra a szeretet és az alázat a legfontosabb. A Tábitha Házban nincs két egyforma gyermek és nincs két egyforma nap: boldogsággal tölt el, ha a napi kihívásokat megoldom és a rám bízott gyermekeknek minden tőlem telhetőt megadok.”

Hajni általános ápolóként dolgozik a Tábitha-ban, a házban levő krónikus betegséggel élő gyermekek gondozása a feladata (a gyermekek tisztán tartása, pelenkázása, etetése, fürdetése és a velük való foglalkozás). Legnehezebb a munkájában az, hogy időnként feszítő tehetetlenséggel szemléli a gyermekeket, akikről tudja, hogy állapotuk nem javulhat.

Egy munkanap végén elégedettséggel tölti el az, ha a gondozására bízott gyermekeknek minden tőle telhetőt megadott, a lehető legszebbé varázsolta a napjukat, és a munkája végén jó közérzetben hagyja a gyermekeket a házban.

Szerintünk Hajni szuperereje a végtelen kedvessége, kitartása és a gyermekek szeretete.

Simon Mihály

„A Tábithában családias légkörben, igazi csapatmunkában dolgozunk. Itt mi elfogadjuk a gyermekeket és egymást is olyannak, amilyenek vagyunk, ebben rejlik a Ház varázsa.”

Misi szociális gondozóként és ápolóként dolgozik a Tábitha Házban, ő az egyetlen férfi ápoló a csapatban, meg is becsülik őt és férfierejét a női kollégák.

Pályája kanyargós volt: az élelmiszeriparban kezdett el dolgozni, élelmiszertartósító, szakács, ápolási asszisztens, gyógypedagógiai segítő munkatárs és szociális asszisztens végzettsége van. A Tábitha Ház mellett jelenleg egy idősek otthonában dolgozik még.

Misi szuperereje szerintünk előzékenysége, segítőkészsége: mindig meglátja, hol tud segíteni és kérdés nélkül rögtön ott is terem.

Lévai Valéria

Szakápoló

„A munkámban az okoz örömet és az motivál, ha a gyermekek mellett a kollegák és a szülők is visszavárnak, és kérdezik, mikor leszek legközelebb műszakban. És persze a mindennapi, aprónak tűnő sikerélmények nagyon fontosak, például az, ha egy gyermek jóízűen eszik és iszik, akkor vagyok én is elégedett.”

Vali 2013-ban csatlakozott a Tábitha csapatához, s nagyon szeret a ház családias, otthoni környezetében dolgozni. Az ápolási feladatokat tekintve a gondozottak speciális ellátást igényelnek, hiszen ezek a gyermekek teljes mértékben az ápolókra vannak utalva, így az ő munkájuk nagyobb hozzáértést kíván és nagyobb felelősséggel is jár, ám a sikerélmények is nagyobbak.

Vali szuperereje szerintünk végtelen türelme, kedvessége, szakértelme és tapasztalata. A váratlan, nehéz helyzetekben is nyugodt magabiztossággal és szeretettel fordul a gyermekek felé.

Meggyesné Rádics Gyöngyi

Szakápoló

„Tanárnak készültem, véletlenül kerültem egészségügyi pályára. A hospice és palliatív szemléletmód nagyon közel áll hozzám, s bár pályám kezdete óta dolgozom a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán, a Tábitha Házban nagyon sokat tanultam az aktív ellátásról is. Az itt töltött évek alatt átértékelődött a gondolkodásom: más dolgokat tartok fontosnak az életben, és megtanultam, hogy az apró dolgok milyen sok örömet okozhatnak. Boldog vagyok, amikor a gondozott gyermekek szemében látom a csillogást.”

Gyöngyi 2011-ben kezdett el dolgozni a Tábitha Házban, s olyannyira megtalálta saját magát ezen a területen, hogy időközben elvégezte a hospice szakápolói szakot is. Gyöngyi nagyon szeret itt dolgozni, mert jó a közösség, összeszokott a csapat, illetve szakmailag is kihívást jelentenek a mindennapok, hiszen többféle betegséggel találkoznak az ápolók, így sok hasznos ápolási és ellátási ismeretet is szerzett a házban az itt töltött nyolc év alatt.

Gyöngyi szuperereje szerintünk széleskörű és alapos szakmai tudása, hozzáértése, tapasztalata, magabiztossága mellett a gyermekek iránti tisztelete és végtelen szeretete.

Sindel Andrea

gyógytornász

„Nagyon szeretem a munkámat: felemelő azt megélni, hogy még a legpasszívabb gyerkőc is megváltozik, mosolyogva ellazul, miután átmozgattam. Sok pozitív, apró visszajelzést kapok tőlük, ami lehet, hogy csupán egy kis rezdülés, egy mosoly, de ezért már megéri. Előfordul, hogy egy ritka betegséggel élő gyermekkel találkozom a Házban, de mindig sok segítséget kapok az ápolóktól. Ez az, amit különösen szeretek itt: megnyugtató a kollegák jelenléte, hozzáértése, szaktudása, jó ilyen barátságos, támogató, jó légkörben dolgozni. Engem feltölt a munka a Tábithában.”

Andrea (Andi) gyógytornász végzettséget a főiskolán szerzett, azóta örömmel végzi ezt a munkát. A Tábithában a gyermekek átmozgatása, tornáztatása a feladata, aminek számos jótékony hatása van: javítja a keringésüket, nyújtja az izmokat, átmozgatja az ízületeket, serkenti az emésztésüket.

Andi gyógytornászként, házi betegápolás és hospice területen dolgozik még a Tábitha Ház mellett.

Andi szuperereje szerintünk végtelen nyugalma és türelme, amivel a gyermekek felé fordul, illetve az a rendkívüli érzékenysége, amivel könnyen ráhangolódik a gyermekek hangulatára, állapotára.

Kayser Viktória

Szakápoló

"Még az ápolói tanulmányaim alatt hallottam először a Hospiceról, jó pár évtizeddel ezelőtt. Már akkor magával ragadott a tabumentesség, az emberséges hozzáállás és a holisztikus szemlélet. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb ezen a területen fogok dolgozni. 2020 májusában léptem be a törökbálinti Tábitha Gyermek Hospice Ház csapatába. Boldogság nekem itt dolgozni, mert minden nap hozzátehetek valamit olyan családok életéhez, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. A mentesítő ellátásra érkező gyerekek mind különlegesek, egyedi ellátást igényelnek, így minden nap egy új kaland. Vannak, akik gyermeküktől búcsúzni kényszerülnek, és az utolsó időszakot töltik nálunk. Megtisztelő őket kísérni ezen a fájdalmas úton, ahol már szavak alig vannak… marad a csendes, kegyeletteljes, támogató jelenlét.”

Viki szuperereje szerintünk rendkívüli munkabírása, lelkesedése, kommunikációs készsége és pozitív hozzáállása mindenhez.

Cseh Hermina

Szakápoló

„Az egyetemet befejezve, pályakezdőként szerettem volna valami ismeretlent és nem megszokott dolgot kipróbálni. A Tábitha Házról előszőr hallva kicsit a félelem, de egyben izgatottság is elfogott. Az első munkanap után rájöttem, hogy amit elképzeltem az egyáltalán nincs így. A házban a szeretet a segítőkészség, bizalom és türelem uralkodik, ami elősegíti a jó hangulatú és kiegyensúlyozott munkát, ezzel a gyerekeke ellátásának minőségét is fokozva.”

Hermina nemrégen csatlakozott a csapatunkhoz diplomás szakápolóként. Fiatalságával lendületet és egyben nyugalmat hozott a ház életébe.

Szupereje szerintünk a céltudatossága és nyugalma.